Dr.Wichai Laser Clinic

Skin & Scars ดูแลรักษาผิวพรรณ แผลเป็น หลุมสิว

Skin & Scars
ดูแลรักษาผิวพรรณ แผลเป็น หลุมสิว

Dr. Wichai Clinic มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการแก้ปัญหาและดูแลผิวพรรณ ตั้งแต่การรักษาสิว กระ ฝ้า รวมทั้งรักษารอยแผลเป็นจากสิว หรือจากสาเหตุอื่นๆ ให้ลดเลือนลง ด้วยการใช้เครื่องและเทคโนโลยีการรักษาที่เหมาะสม ในแต่ละประเภท

skin & scars

ตำนานการรักษาสิว

นพ. วิชัย หงส์จารุ เป็นผู้ค้นพบแนวทางที่สำคัญของการรักษาสิวโดยแสง หรือ Photodynamic therapy (PDT) เมื่อครั้งได้รับทุน Harvard Scholar Program จากมหาวิทยาลัย Harvard ให้ทำการวิจัยและ ศึกษาด้านแสงสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง

โดยตำนานการรักษาสิวด้วยแสง เกิดขึ้นในปี 2000 เมื่อ นพ.วิชัย หงส์จารุ ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารแพทย์ Journal of Investigative Dermatology ในหัวข้อ Topical ALA-Photodynamic therapy of treatment of Acne Vulgaris ตั้งแต่นั้นมา การรักษาสิวด้วยแสงนี้จึงได้เริ่มมีการนำมาใช้รักษา และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน

การรักษาสิวด้วยแสงใช้หลักการที่ เชื้อแบคทีเรียที่ก่อสิว สามารถผลิตสารไวแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับแสงความถี่ที่เฉพาะเจาะจง (แสงสีน้ำเงิน,แสงสีแดง)จะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่า โฟโตไดนามิกส์ (PDT) มาทำลายตัวแบคทีเรียเอง การฉายแสงให้ทำปฏิกิริยากับสารไวแสง โดยมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเกิด PDT

จากนั้นผ่านมากว่า 10ปี หลักการ PDT ในการรักษาสิวได้รับความนิยมในคนไข้หลายประเทศ ทั้งในกลุ่มของญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และเริ่มใช้กันมากขึ้น เพราะเป็นทางออกทางหนึ่งที่สามารถทำให้สิวหายขาด และทำให้ต่อมไขมันฝ่อได้อย่างถาวร

เครื่อง Laser หลายชนิดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการ PDT โดยอาศัยสารไวแสงจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในตัวเชื้อสิวเอง เช่น NLite Laser และ Vbeam Laser และขณะนี้สาร ALA กับการเกิด PDT ทำปฏิกิริยากับแสงสีแดง สีน้ำเงิน IPL และ Vbeam ก็ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

ตำนานการรักษาแผลเป็นและหลุมสิว

การรักษาสิวด้วยแสงหมอวิชัยได้ค้นพบและตีพิมพ์Photodynamic Therapy (PDT) สำหรับรักษาสิวเมื่อปี 2000 ขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิยาลัย Harvard ปัจจุบันทฤษฎี PDT เป็นรากฐานในการใช้แสงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น IPL, Vbeam, Blue&Red Light ในการรักษาสิวโดยแสงทำปฏิกิริยากับสาร Porphyrins ในแบคทีเรีย และเกิดการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเอง ในกรณีแสงสีแดง หมอวิชัยพบว่า แสงลงลึกสามารถทำปฎิกริยากับต่อมไขมัน ทำให้ต่อมมีขนาดเล็กลงในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการที่อัตราการเกิดสิว ขึ้นอยู่กับขนาดและการทำงานของต่อม
ไขมัน

ที่คลินิกเราให้บริการ PDT หลายรูปแบบแล้วแต่สภาพผิว อีกทั้งการฆ่าเชื้อโดย PDT ช่วยแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาชนิดต่างๆได้ด้วย

รอยแดงที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นสิว (Acne Redness) เป็นปัญหาใหญ่ในหมู่วัยรุ่น นพ.วิชัย หงส์จารุ ได้ตีพิมพ์ในวารสารภายในบริษัท Candela 2002 (Clinical Bulletin No.8) หัวข้อ Vbeam Treatment of Post Acne Redness ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอา Vbeam ซึ่งเป็นเลเซอร์สำหรับรักษาปานแดง มาใช้ในการรักษารอยแดงจากสิวอย่างได้ผลดี และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการใช้ Vbeam รักษารอยแดง ได้รับความนิยมและมีการตีพิมพ์สนับสนุนตามมาจากทั่วโลก

ดังนั้นการรักษารอยแดงจากสิว แผลเป็นสิว ที่หมอวิชัยตีพิมพ์ เรื่องการรักษารอยแดงสิว (Acne Redness) ด้วย Vbeam laser สามารถลดรอยแดงและป้องกันการเกิดหลุมสิว ถ้ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆรอยแดงจะหายประมาณ 90% หลังการรักษาไปแล้ว 5-10 ครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิว

Fractional Technology เป็นเทคโนโลยีที่ใชรักษาหลุมสิวได้อย่างดียิ่ง โดย Professor Rox Anderson ได้เสนอทฤษฎี Fractional Resurfacing คือ การยิงพลังงานซึ่งจะเป็นเลเซอร์ หรือพลังงานคลื่นวิทยุ หรือ อัลตราซาวด์ก็ได้ ลงที่ผิวโดยมีช่องว่างที่เป็นเนื้อเยื่อปกติระหว่างจุดที่ยิงเลเซอร์ ข้อดีคือ ทำให้มีการหายจากการยิงเลเซอร์ได้เร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ถูกรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เลเซอร์ตัวแรกรู้จักในนาม Fraxel (แสง1550 nm.) ซึ่งเป็น Non Ablative Fraction Laser (NAFL) หลังจากนั้น Fractional Co2 Laser (Ablative Fractional Laser) ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มีการหดตัวที่ชั้นคอลลาเจนของผิวได้มากขึ้น

ในปี 2010 Sublative Rejuvenation โดย Fraction Radio Frequency (Ematrix) ได้ถูกพัฒนามาใช้ ให้มี Impact ใต้ผิวหนังมากกว่า เพื่อสลายผังผืดจากสิว และกระตุ้น Collagen ซึ่งปัจจุบัน แผลเป็นที่เกิดจากสิว สามารถรักษาได้ดีด้วย Sublative Rejuvenation โดยรักษาทุก 2-3 เดือน เป็นเวลา 3 ครั้ง

เทคโนโลยีและเครื่องที่ใช้ในการรักษา Skin&Scar

  • Ultrapulse Encore
  • E Matrix
  • Venus VIVA
  • Picoway