Dr.Wichai Laser Clinic

เทคโนโลยี
radio fq

RF TECHNOLOGY

Radio Frequency

Radio Frequency

Radio Frequency หรือ คลื่น RF คือ คลื่นพลังงานวิทยุไฟฟ้าความถี่สูง ส่วนใหญ่ที่ใช้จะมีความถี่อยู่ระหว่าง 0.3-10 Mhz หลักการในการรักษาจะใช้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสัมพันธ์กับความลึกของพลังงานที่ลงไปในเนื้อเยื่อ เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่แตกต่างตามconcept การรักษา เช่น ทำครั้งเดียวปีละหน (Single treatment) หรือ ทำแบบบ่อยๆ (Multiple Maintenance treatment)

SINGLE TREATMENT

เครื่อง Thermage จัดเป็นเครื่องที่ใช้ คลื่นความถี่วิทยุที่ 6 Mhz เพื่อรักษาแบบ Single treatment โดยได้รับการรับรองจาก US FDA ตั้งแต่ปี 2004 เครื่องนี้จึงออกมานานกว่าสิบปีแล้ว ความเจ็บจากการทำด้วย Thermage จะขึ้นกับพลังงานที่ใช้ ซึ่งโดยปกติการใช้พลังงานสูงจะส่งผลให้เกิดความเจ็บมาก คนไข้ต้องอดทนต่อความเจ็บสูง แต่ก็จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเช่นกัน

MULTIPLE MAINTENANCE TREATMENT

นพ.วิชัย มักจะแนะนำให้คนไข้รักษาแบบ Multiple Maintenance treatment เช่น Proionic Indiba , Alma Beauty Reform (RF40 Mhz) หรือ Venus Freeze & Legacy มากกว่าการทำ Thermage ครั้งเดียว เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยคงสภาพการฟื้นฟูผิวพรรณในระยะยาวได้ดีกว่า

radio fq
Proionic โดย Indiba

1. Proionic โดย Indiba

ใช้ RFที่ความถี่ 448 Khz ทำให้มีการแลกเปลี่ยน ion ที่ผิวเซลล์แบบสมดุล ช่วยยกกระชับและฟื้นฟูเซลล์

ALMA Beauty Reform

2. ALMA Beauty Reform

ใช้ RFที่ความถี่สูงถึง 40 Mhz จะทำให้ได้แรงกระชับสูง เหมาะสำหรับใช้เพื่อลดการห้อยย้อยของแก้มและลดรอยเหี่ยวย่น ตลอดจนใช้ลดส่วนเกินของสัดส่วนได้ดี ALMA Beauty Reform นี้ได้รับ US FDA Approval ในปี 2016 จึงเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีล่าสุด

Venus Freeze

3. Venus Freeze & Legacy

Venus Freeze

เป็นเครื่องที่ใช้ Multipolar RF ร่วมกับ คลื่นแม่เหล็ก( MP2 ) ซึ่งคลื่นทั้งสองประเภทจะส่งเสริมกันทำให้มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซลล์และกระชับผิว จึงเหมาะสำหรับการกระชับใบหน้าและลดผิวส้ม หรือ เซลลูไลท์

Venus Lagacy
Venus Lagacy

ในกรณีใช้ร่วมกับระบบ Vacuum ที่มีในเครื่อง Legacy จะยิ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งทำให้ระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองดีขึ้น เหมาะกับการลดสัดส่วนบริเวณต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง และเอว