Dr.Wichai Laser Clinic

เกี่ยวกับเรา

Dr. Wichai Clinic เป็นศูนย์ความงาม ที่เป็นผู้นำด้านการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีล่าสุด มาให้บริการดูแลฟื้นฟูผิวพรรณ เพื่อความสวยงามแบบครบวงจร ตั้งแต่ใบหน้า ตลอดไปจนถึงการดูแลสรีระรูปร่างให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องสวยงาม ภายใต้ปรัชญาการให้บริการความงามแบบ

“ULTIMATE AESTHETIC CARE”

Dr. Wichai Clinic (The Swan Lake) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย นพ.วิชัย หงส์จารุ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมบริหารงาน จนเป็นที่รู้จักและได้รับการเชื่อถืออย่างสูงมาจนถึงปัจจุบัน โดย นพ.วิชัย เน้นความสำคัญในการพิจารณากำหนดประเภท treatment ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหา ตลอดจนมีการสรรหาและคัดเลือกเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุด อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนไข้ เน้นความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียง ในการให้บริการของทางศูนย์ฯ นพ. วิชัย จะเป็นผู้พิจารณาเลือกและจัดโปรแกรม treatment พิเศษเฉพาะให้เหมะสมสำหรับปัญหาของแต่ละบุคคล และติดตามประเมินผล ด้วยตนเอง

เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การดูแลใบหน้าจนถึงรูปร่างทุกสัดส่วน ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย คุณภาพการให้บริการในระดับสากลโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งทีม Therapists ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการทำ treatment แต่ละประเภท ตลอดจนทางศูนย์ยังมีทีมงาน Customer Service ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมจะให้คำแนะนำและอธิบายรายละเอียดของ treatment แต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านมีความพึงพอใจสูงสุด

Dr. Wichai Clinic (The Swan Lake) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย นพ.วิชัย หงส์จารุ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมบริหารงาน จนศูนย์ความงาม The Swan Lake เป็นที่รู้จักและได้รับการเชื่อถืออย่างสูงมาจนถึงปัจจุบัน โดย นพ.วิชัย เน้นความสำคัญในการพิจารณากำหนดประเภท treatment ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหา ตลอดจนมีการสรรหาและคัดเลือกเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุด อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนไข้ เน้นความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียง ในการให้บริการของทางศูนย์ฯ นพ. วิชัย จะเป็นผู้พิจารณาเลือกและจัดโปรแกรม treatment พิเศษเฉพาะให้เหมะสมสำหรับปัญหาของแต่ละบุคคล และติดตามประเมินผล ด้วยตนเอง

เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การดูแลใบหน้าจนถึงรูปร่างทุกสัดส่วน ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย คุณภาพการให้บริการในระดับสากลโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งทีม Therapists ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการทำ treatment แต่ละประเภท ตลอดจนทางศูนย์ยังมีทีมงาน Customer Service ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมจะให้คำแนะนำและอธิบายรายละเอียดของ treatment แต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านมีความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ที่รักและใส่ใจในการดูแลผิวพรรณ ใบหน้าและรูปร่างให้สวยงาม มีบุคลิกที่ดีอยู่เสมอ สามารถ ติดต่อขอคำปรึกษาและแนะนำ จากทีมงาน Dr. Wichai Clinic >

Dr. Wichai Hongcharu

dr-wichai

นพ. วิชัย หงส์จารุ

หัวหน้าศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

dr-wichai
EDUCATION
  • 1991 M.D. (Honor)
  • 1993 Diploma in Internal Medicine (London)
  • 1995 Diploma in Dermatology (London)
  • Certificate of Fellowship in Dermatology (Harvard, USA)
  • Certificate of Research Fellowship in Laser and Photo medicine (Department of Energy of USA)
TRAINING
  • 1993 – 1995 Registrar in Dermatology (London)
  • 1994 – 1995 Fellow in Dermatology (St.John’s Institute of Dermatology, London)
  • 1997 – 1999 Clinical Fellow in Dermatology and Laser (Harvard)
  • 1998 – 1999 Research Fellow in Laser and Photo medicine (Harvard)